PROPOZICE

 
 
KYNOLOGICKÝ KLUB PŘI JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ
           A JEHO FLYBALLOVÁ DRUŽSTVA X-TREME SI DOVOLUJÍ POZVAT VÁS 
NA FLYBALLOVÝ TURNAJ

 
 
Budějckej xtreme

ve dnech 10. až 11. října 2015

 

PROPOZICE ke stažení (.pdf) ,  PROPOSITION download (.pdf)

PŘIHLÁŠKA ke stažení (.xls) ,  APPLICATION FORM download (.xls)

 

Místo konání:
Turnaj se koná na tréninkovém fotbalovém hřišti, které je součástí sportovního areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; GPS: 48°58'33.91"N, 14°27'47.45"E ; 
Mapa s popisem příjezdových cest je v propozicích ke stažení.
 
Povrch:
tráva
 
Program:
Sobota 10.10.: 
7:00 – 8:15 registrace družstev, veterinární přejímka, měření psů
8:30 schůzka kapitánů a vedoucích družstev
8:45 schůzka rozhodčích 
9:00 zahájení turnaje
každý s každým (Round Robin) nebo rychlostní zkouška (Speed Trial) v jednotlivých divizích
 
Neděle 11.10.:
8:00 zahájení běhů (Double Elimination) v jednotlivých divizích
Kolem 18:00 hod. předpokládané ukončení turnaje
 
Kontakt:
Hana Kropáčková, hakrop@seznam.cz , tel. : 606 110 108 
 
Ubytování:
Ve vlastních stanech či karavanech v areálu stadionu za poplatek 70,- Kč na osobu a noc (vč. DPH); k dispozici WC a sprchy v prostoru tribuny; 
 
Další možnosti ubytování v okolí:
• Motel Dlouhá louka (https://www.dlouhalouka.cz/) – v blízkosti místa konání turnaje, ubytování v chatkách, resp. s karavany, stany;
• Autocamp Stromovka (https://www.autocamp.ic.cz/) – v blízkosti místa konání turnaje;
• Ubytovna U nádraží (https://ubytovna.vors.cz/ ) – centrum města, ubytování v pokojích;
• Camping restaurant Bezdrev (https://www.h-r.cz/cz/hr/camping-restaurant/ ) – cca 15 km od ČB, ubytování v chatkách;
 
Podrobné informace o možnostech ubytování v Českých Budějovicích a okolí, o městě samotném či o sportovních, kulturních a dalších aktivitách ve městě jsou k dispozici na oficiálním volnočasovém portálu města ČBhttps://www.inbudejovice.cz/.
 
UPOZORNĚNÍ: Turnaj se koná souběžně s mezinárodní výstavou psů (Výstaviště České Budějovice); zajistěte si proto ubytování co nejdříve !!!!
 
Stravování:
• studená i teplá kuchyně – občerstvení v areálu
• supermarket Kaufland v těsné blízkosti areálu
 
Parkování:
na vyhrazeném místě v areálu
 
Přihlášky:
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu hakrop@seznam.cz . Startovné za celé družstvo uhraďte na účet u ČSOB, a.s., č.102344795/0300, var.symbol 1112102014. Do zprávy pro příjemce uveďte název družstva. Přihlášku v listinné podobě a startovné složenkou typu C lze zaslat rovněž na adresu Hana Kropáčková, M. Chlajna 1279/3,
370 05 České Budějovice.
 
Uzávěrka přihlášek:
!!! úterý 29. září 2015 !!!
 
Startovné:
270,- Kč za psa - členové Flyball Clubu ČR
410,- Kč za psa – ostatní 
55,- EUR za družstvo - zahraniční účastníci (splatné na místě)
 
Zařazení do divizí:
Podle části 1.8.1, písmeno B, platných Pravidel flyballu, tj. na základě nejrychlejšího času dosaženého družstvem během posledních tří turnajů uvedeného v přehledu nejrychlejších časů.
 
Pravidla:
Závodí se podle českých Pravidel flyballu (viz stránky Flyball Clubu ČR – www.flyball.cz), která jsou ve většině bodů shodná s mezinárodními pravidly flyballu. Každé družstvo musí mít svůj vlastní flyball box, míčky a nabíječe.
 
Veterinární podmínky:
Psovod musí při veterinární přejímce předložit platný očkovací průkaz psa, obsahující záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi musí být zdraví a musí mít platné očkování proti vzteklině. Pes, který neprojde veterinární přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.
Podání protestu: 500,- Kč – podle bodu 2.9 Pravidel flyballu
 
Ostatní podmínky:
Závodní areál je univerzitním sportovištěm využívaným pro různé druhy sportů i kulturní události. (Nejen) s ohledem na to je třeba udržovat vcelém areálu čistotu a pořádek. Psovodi jsou tedy povinni uklízet výkaly po svých psech! Venčení psů je možné v přilehlém a poměrně rozsáhlém městském parku Stromovka s možností volného pohybu psů.
Každý účastník turnaje zodpovídá za škody způsobené jeho psem a udržování pořádku. V areálu závodiště je zakázané volné pobíhání psů. Pořadatel neodpovídá za zranění, onemocnění, ztrátu či úhyn psa během turnaje.
Turnaje se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platnémznění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).
 
Turnaj je součástí českého flyballového poháru 
Podporu turnaji poskytují
 
Turnaj se koná v rámci oslav 750. výročí založení města České Budějovice českým králem Přemyslem Otakarem II. 
Oficiální videopozvánka „VISIT České Budějovice“ ke zhlédnutí zde

 

Prosíme všechny účastníky o respektování následovného:

Zákaz vjezdu aut do prostoru parkurů a místa pro přístřešky. Platí bez výjimky pro všechna auta, kromě aut pořadatelů a tech.podpory (EJS, občerstvení).
Veškerá obytná auta a karavany budou mít vyhrazeno území v prostoru parkoviště. Stejně tak tam bude i místo pro stany. Vjezd viz. fotomapa níže.
Boxy a ostatní potřeby si prosíme doneste z místa parkování. Není to dále, než na jiných závodech. Průjezd k parkurům nebude možný.

Jsme velice rádi za poskytnutí areálu JČU a musíme respektovat podmínky správce.

Děkujeme Všem, kteří nás chápete a přispějete tak k plynulému průběhu závodů s rekordní účastí ;-)

FOTOGALERIE

/album/fotogalerie2/a1-jpg1/
/album/fotogalerie2/a2-jpg1/
/album/fotogalerie2/a3-jpg1/
/album/fotogalerie2/a4-jpg2/
/album/fotogalerie2/a5-jpg1/

Vyhledávání

Flyballové týmy pod záštitou Kynologického klubu při JČU © 2012 Všechna práva vyhrazena. Nekopírujte obsah bez souhlasu administrátora Xtreme.