PROPOZICE

 
KYNOLOGICKÝ KLUB PŘI JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ
           A JEHO FLYBALLOVÁ DRUŽSTVA X-TREME SI DOVOLUJÍ POZVAT VÁS 
NA MEZINÁRODNÍ FLYBALLOVÝ TURNAJ

 

 
Xtreme ACANA Cup
 
ve dnech 8.-9. října 2016
 

 PROPOZICE ke stažení (.doc)      PŘIHLÁŠKA ke stažení (.xls) 

PROPOSITION download (.doc)    APPLICATION FORM download (.xls)

Místo konání:
Turnaj se koná na tréninkovém fotbalovém hřišti, které je součástí sportovního areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; GPS: 48°58'33.91"N, 14°27'47.45"E ; 
 
Povrch:
tráva

 

Program:

 

Sobota 8. 10.:           7:00 – 8:15     registrace družstev, veterinární přejímka, měření psů

                                    8:30                 schůzka kapitánů a vedoucích družstev

                                    8:45                 schůzka rozhodčích

                                    9:00                 zahájení turnaje

                                                              každý s každým (Round Robin) nebo rychlostní zkouška  

                                                              (Speed Trial) v jednotlivých divizích

Neděle 9. 10.:           8:00                zahájení běhů (Double Elimination) v jednotlivých divizíc.

                                                            Kolem 18:00 hod. předpokládané ukončení turnaje

 

Kontakt:             Hana Kropáčková, hakrop@seznam.cz , tel. : 606 110 108

Web:                        https://www.xtreme-flyball.com/poradame/

 

Ubytování:

Ve vlastních stanech či karavanech v areálu stadionu za poplatek 75,- Kč na osobu a noc; k dispozici WC a sprchy v prostoru tribuny;

Další možnosti ubytování v okolí:

 

 

Podrobné informace o možnostech ubytování v Českých Budějovicích a okolí, o městě samotném či o sportovních, kulturních a dalších aktivitách ve městě jsou k dispozici na oficiálním volnočasovém portálu města ČB  https://www.inbudejovice.cz/ .

 

 

Stravování:

  • studená i teplá kuchyně – občerstvení v areálu
  • supermarket Kaufland v těsné blízkosti areálu

 

 

Parkování:          na vyhrazeném místě v areálu

 

Přihlášky:

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu hakrop@seznam.cz . Startovné za celé družstvo uhraďte na účet u ČS, a.s., č.0577303399/0800, var.symbol 0809102016. Do zprávy pro příjemce uveďte název družstva. Přihlášku v listinné podobě lze zaslat rovněž na adresu Hana Kropáčková, M. Chlajna 1279/3, 370 05 České Budějovice.

 

 

Uzávěrka přihlášek:

!!!  úterý 27. září 2016  !!!

 

Startovné:

260,-    Kč za psa - členové Flyball Clubu ČR

400,-    Kč za psa – ostatní

 

 

Zařazení do divizí:

Podle části 1.8.1, odstavce a), písmeno A. platných Pravidel flyballu v České republice, tj. na základě vstupního času uvedeného každým družstvem v jeho přihlášce do turnaje.

                            

Počet závodících družstev je max. 30. Družstva budou do turnaje přijímána v souladu s Pravidly flyballu, části 2.7.

Přihláška družstva je platná pouze v případě, že bylo startovné připsáno na účet pořadatele nejpozději v den uzávěrky turnaje.

V případě zrušení účasti po termínu uzávěrky se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

Pravidla:

Závodí se podle českých Pravidel flyballu platných v České republice od 1.1.2016 (viz stránky Flyball Clubu ČR - https://www.flyball.cz/pravidla-flyballu/ ), která jsou ve většině bodů shodná s mezinárodními pravidly flyballu. Každé družstvo musí mít svůj vlastní flyball box, míčky a nabíječe.

 

 

Veterinární podmínky:

Psovod musí při veterinární přejímce předložit platný očkovací průkaz psa, obsahující záznamy o provedené vakcinaci. Všichni psi musí být zdraví a musí mít platné očkování proti vzteklině. Pes, který neprojde veterinární přejímkou, se nesmí turnaje zúčastnit.

 

 

Podání protestu:          500,- Kč – podle bodu 2.10 Pravidel flyballu

 

Ostatní podmínky:

Závodní areál je univerzitním sportovištěm využívaným pro různé druhy sportů i kulturní události. (Nejen) s ohledem na to je třeba udržovat v celém areálu čistotu a pořádek. Psovodi jsou tedy povinni uklízet výkaly po svých psech! Venčení psů je možné v přilehlém a poměrně rozsáhlém městském parku Stromovka s možností volného pohybu psů.

Každý účastník turnaje zodpovídá za škody způsobené jeho psem a udržování pořádku. V areálu závodiště je zakázané volné pobíhání psů. Pořadatel neodpovídá za zranění, onemocnění, ztrátu či úhyn psa během turnaje.

Turnaje se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).

Prosíme všechny účastníky o respektování následovného:

Zákaz vjezdu aut do prostoru parkurů a místa pro přístřešky. Platí bez výjimky pro všechna auta, kromě aut pořadatelů a tech.podpory (EJS, občerstvení).
Veškerá obytná auta a karavany budou mít vyhrazeno území v prostoru parkoviště. Stejně tak tam bude i místo pro stany. Vjezd viz. fotomapa níže.
Boxy a ostatní potřeby si prosíme doneste z místa parkování. Není to dále, než na jiných závodech. Průjezd k parkurům nebude možný.

Jsme velice rádi za poskytnutí areálu JČU a musíme respektovat podmínky správce.

Děkujeme Všem, kteří nás chápete a přispějete tak k plynulému průběhu závodů  ;-)

Fotogalerie

/album/fotogalerie3/a2-jpg2/
/album/fotogalerie3/a3-jpg2/
/album/fotogalerie3/a4-jpg3/
/album/fotogalerie3/a5-jpg2/

Vyhledávání

Flyballové týmy pod záštitou Kynologického klubu při JČU © 2012 Všechna práva vyhrazena. Nekopírujte obsah bez souhlasu administrátora Xtreme.